donderdag 14 augustus 2014

Klimaatvluchtelingen?

De Volkskrant van 14 augustus 2014 pakt flink uit: "Eerste klimaatvluchtelingen erkend". Dit vanwege de sterk stijgende zeespiegel bij de eilandstaatjes Tuvalu en Nauru in het westelijke deel van de Stille Oceaan. Maar is die stijging écht zo fors?

De Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) is sinds 1933 verantwoordelijk voor de verzameling, publicatie, analyse en interpretatie van zeespiegelstanden via een wereldwijd netwerk van peilstations. Inclusief Tuvalu en Nauru. Zie grafiekjes hieronder (klik voor vergroting).

Zeeniveau bij Tuvalu - PSMSL station 1839

Zeeniveau bij Naura - PSMSL station 1844

In de grafiekjes is te zien dat het zeeniveau schommelingen vertoont. Die worden veroorzaakt door natuurlijke fenomenen, waaronder de ENSO ('El Nino'). De enorme dip (40 cm!) in 1998 is veroorzaakt door de super El Niño die toen plaatsvond. Als je die dip als beginpunt neemt, is er inderdaad sprake van een forse stijging. Maar als je die tijdelijke dip buiten beschouwing laat - zoals het hoort - is er niet zoveel aan de hand.

Naschrift (20 augustus 2014)
Recentelijk meldden de media een bericht over nóg een eiland namelijk Taro Island , onderdeel van de Solomon Islands. Ook dit (lage) eiland zou te kampen hebben met een snelle stijging van de zeespiegel. Hier de PSMSL-data: 
Zeeniveau bij Solomon Islands - PSMSL station 1861
Ook hier weer de sterke natuurlijke variaties, mede als gevolg van de El Niño Southern Oscillation (ENSO). Het verschil met Tuvalu en Nauro is dat er in de Solomon Sea wél sprake is van een relatief snelle stijging, sneller dan het wereldgemiddelde. Terecht denkt men daar nu na over geleidelijk aan verkassen van de 500 - 1000 inwoners naar een hoger deel van het eiland.

Hieronder een kaartje, op basis van satellietmetingen, van de zeespiegelstijging van de afgelopen 20 jaar. Met daarop ingetekend de drie eilanden. 

Nauru en Tuvalu liggen in de gele zone waar de zeespiegelstijging ongeveer overeenkomt met het wereldgemiddelde. Ten oosten daarvan is de zeespiegel gedaald (blauwe zone). Terwijl in het westelijk deel (rode zone) de stijging bovengemiddeld is. 
----------------------------------
Voor meer informatie: zie mijn boek 'Aan de knoppen van het klimaat' Zie ook de recensies van o.a. De Volkskrant en NBD|Biblion