woensdag 12 december 2012

Positieve recensies

Geleidelijk aan druppelen de recensies op mijn boek ‘Aan de knoppen van het klimaat’ binnen. Ik wil er hier één uitlichten: die van Maarten Keulemans in de wetenschapsrubriek van Volkskrant van 8 december jl.  Ook hij is positief. Toch heb ik behoefte aan een reactie. Want de indruk zou kunnen ontstaan dat mijn boek één lange klimaatsceptische klaagzang is. Maar dat is geenszins het geval.


Mijn boek is primair bedoeld om alles wat er speelt rondom het onderwerp ‘klimaatverandering’ toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het overgrote deel van het boek betreft een kwalitatieve beschrijving van het klimaatsysteem, met veel plaatjes, schema’s, kaartjes en foto’s. Dat bedoelt Keulemans met een ‘schools boek’. Slechts een klein deel betreft mijn persoonlijke weging van de vele klimaatprocessen. Daar wijk ik op onderdelen af van IPCC.  Daarin ben ik, wederom volgens Keulemans, een ‘goede scepticus’. Mijn boek besluit met enkele relativerende opmerkingen over klimaatbeleid. Toch pleit ik in mijn boek voor afbouw van fossiele brandstoffen en wijs ik op het klimaatrisico van olie- en gaswinning in het noordpoolgebied.